Jak założyć firmę transportową?

Koła dużych ciężarówek

Każdy, kto nosi się z zamiarem założenia własnej firmy transportowej, musi wiedzieć, że działalność obejmująca transport towarów i pośrednictwo w przewozie ładunków stanowi działalność regulowaną. To znaczy, że do je prowadzenia wymagane jest spełnienie szeregu ściśle określonych warunków oraz uzyskanie stosownych zezwoleń i licencji. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak założyć firmę transportową krok po kroku.

Jak założyć firmę transportową? – wymagania wstępne

Na osobach planujących rozpoczęcie tego typu działalności nie mogą ciążyć żadne prawomocne wyroki sądu za przestępstwa umyślne tj. karno-skarbowe oraz wymierzone przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (mienie, obrót gospodarczy, wiarygodności dokumentów, ochrona środowiska itp.). Nie mogą być również objęci zakazem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Poza tym muszą mieć wyznaczoną siedzibę, w której będzie mieścić się firma, posiadać certyfikat dokumentujący uzyskane kompetencje zawodowe, uzyskać licencję wspólnotową lub pozwolenie na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa w przewozie towarów, uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawody przewoźnika, posiadać zdolność finansową mogącą zapewnić płynność w działaniu założonej firmy. Wymagania te są trudne, ale prawdziwi entuzjaści tej dziedziny jak firma transportowa Fracht, nie będą mieli żadnych problemów w ich spełnieniu.

podobne:  Transport mięsa i drobiu, jakie normy muszą spełniać np. pojemniki do transportu i przechowywania mięsa?

Zakładanie firmy transportowej – jakie formalności?

Poza uzyskaniem i przedstawieniem stosownych certyfikatów i zaświadczeń cały przebieg rejestracji firmy transportowej przebiega dokładnie tak samo, jak w przypadku innych branży. Zakładając spółkę, trzeba wybrać formę działalności. Może być to jednoosobowa działalność, spółka cywilna, handlowa spółka osobowa lub kapitałowa, spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna. Wybór odpowiedniej formy ma bardzo duże znaczenie, ponieważ będzie mieć to wpływ na dalszą działalność firmy. Chodzi przede wszystkim o koszty związane z założeniem przedsiębiorstwa, czas oczekiwania na rejestrację, wysokość opodatkowania, składki ZUS oraz odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Prowadząc firmę transportową, możesz wybrać dowolną formę opodatkowania np.:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych

To podstawowa forma opodatkowania dochodów obowiązująca wtedy, kiedy petent nie wybierze żadnej innej. Charakteryzuje się skalą podatkową w dwóch progach podatkowych tj. 17% i 32%, a ich zastosowanie zależy od wysokości osiąganych dochodów. Można korzystać z dostępnych ulg i odliczeń podatkowych, a od podstawy opodatkowania odliczane są zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Od kwoty podatku zaś na ubezpieczenie zdrowotne.

  • Podatek liniowy
podobne:  Co wpływa na hurtowe ceny paliw?

Dotyczy wszystkich źródeł dochodów i polega na zastosowaniu jednej stawki podatkowej wynoszącej 19%. Wybór tego rodzaju podatku niestety wiąże się z utratą wielu preferencji jak rozliczanie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest to uproszczona forma rozliczania, a podatek obliczany jest na podstawie uzyskiwanych przychodów. Dotyczy to osób fizycznych prowadzących działalność pozarolniczą. Stawka ryczałtu dla firmy transportowej wynosi 8,5% przychodów. Nie można w tym wypadku rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani nie przysługują ulgi na dzieci. Można natomiast odliczyć stawki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

  • Podatek CIT

To podatek dochodowy od osób prawnych, którego stawka wynosi 19% podstawy. W przypadku małych firm stawka jest zaniżana do 9%.

podobne:  Top 5 - Bezpieczne, zaufane firmy transportowe w Polsce - porównanie firm transportowych

Przed dopełnieniem formalności dotyczących rejestracji firmy transportowej potrzebna jest również lista kodów PKD opisujące konkretną firmę. Potrzebne one będą do uzupełnienia wniosku CEIDG -1. Wybierając właściwe kody, należy zacząć od wyboru rodzaju działalności, na której będzie skupiać się dana firma. Przykładowo dla transportu kolejowego i pasażerki międzymiastowej będzie to PKD 49.10.Z, dla kolejowego PKD 49.20.Z, dla transportu lądowego, pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego PKD 49.31.Z i tak dalej. Nie można również zapomnieć o wyborze stosownego biura rachunkowego, które będzie sprawować pieczę nad prawidłowym obiegiem dokumentów firmowych oraz płynności finansowej spółki.

Jak widać, w przypadku zakładania firmy transportowej formalności jest nieco więcej, niż przy innej formie działalności gospodarczej. Można wówczas skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które pomoże w załatwieniu wszystkich spaw. Jednak wbrew pozorom sama rejestracja to nic w porównaniu z wyzwaniami, jakie czekają na przyszłych właścicieli firm transportowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.