Każdy powinien wiedzieć jak kalkulować transport do Anglii

Transport do Anglii kalkulacja kosztów

Transport do Anglii wiąże się z wieloma wydatkami,  jedne są bardziej, inne mniej kosztochłonne. Rzeczywista kalkulacja, i uwzględnienie kilku czynników mogących mieć wpływ na zysk gwarantuje przede wszystkim opłacalność, i tym samym satysfakcję z zarobionych pieniędzy.

Jak zoptymalizować koszty transportu?

Optymalizacja kosztów związanych z transportem teoretycznie może  przysparzać wielu trudności zarówno firmom, jak i prywatnym przewoźnikom. Mimo że kalkulacja transportu do Anglii mogłaby się wydawać skomplikowana, to wcale taka nie jest, jeśli z długopisem, kalkulatorem, i kartką w ręku zostaną uwzględnione wszystkie możliwe warianty mogące mieć wpływ na opłacalność przewozu.

Podstawą racjonalizacji kosztów jest kompleksowe podejście, zrozumienie istniejących struktur i  różnych powiązań w logistyce, ale uwaga ilość wiedzy nie jest gwarantem osiągnięcia zysku, bowiem kluczem do sukcesu jest racjonalizacja, czyli umiejętne sporządzenie pewnego całościowego obrazu wydatków i przychodów.

Transport do Anglii kalkulacja kosztów

Co wlicza się w cenę transportu?

Pierwszym krokiem będzie cena za paliwo, przy  jednoczesnym uwzględnieniu zużycia paliwa na 100 kilometrów. Aby sporządzić prawidłowa kalkulację, to należy szczegółowo określić co jest kosztem stałym, a co kosztem zmiennym.

Koszty stałe to:

 • ewentualne wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia kierowcy, czyli opłaty na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, lub inne;
 • szeroko rozumiane materiały eksploatacyjne takie jak paliwo, ogumienie, i inne;
 • ewentualne koszty kredytu lub leasingu.

Do kosztów zmiennych zaliczamy:

 • amortyzację pojazdu, w tym naczep i przyczep;
 • koszty ewentualnej naprawy lub lub remontu pojazdu;
 • ubezpieczenie OC, AC, i ew ubezpieczenie dla firm uwzględniające ryzyko transportowe;
 • podatki;
 • opłaty drogowe takie jak np. winiety, lub myto;
 • pełny koszt ew. obsługi administracyjnej;
 • koszty związane z obsługą techniczna pojazdu.

Rzeczywista wysokość opłaty za przewóz

Obliczenie realnych kosztów danego zlecenia niezależnie od jego długości może być skomplikowane przede wszystkim ze względu na ustalenie kosztów amortyzacji, bowiem nie jest łatwo jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie dotyczące długości trwania całego cyklu eksploatacyjnego. Warto więc mieć pewny naddatek który będzie rekompensował nieprzewidziane koszty. Teoretycznie do kosztów amortyzacji można  dodać około dziesięciu procent. Stanowi to gwarancję w przypadku ponoszenia wydatków wyższych od tych przewidzianych pierwotnie.

O czym pamiętać ustalając koszt transportu?

1. Przy użyciu kalkulatora dokładnie określ koszty stałe i koszty zmienne.
2. Uwzględnij czas trwania zlecenia i dostosuj cenę do zamówienia przez klienta. Jeśli okaże się że  współpraca zapowiada się długofalowo to uwzględnij to, i zastosuj specjalne obniżki.
3. Zawsze pamiętaj o nieprzewidzianych kosztach, mogących się pojawić w najmniej oczekiwanym momencie.

1 komentarz

 1. Teraz wiele osób wyjeżdża do Anglii, jak i dzieje się to od lat, wiele osób też stara sobie tam jakoś ułożyć życie i jakoś zarobić, z pewnością warto jest wiedzieć takie rzeczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.