Zobacz

  Regulamin

  Poniżej znajdują się zasady publikowania artykułów w serwisie maxmag.pl

  1. Postanowienia ogólne:

  • rejestracja konta w serwisie jest darmowa i obowiązkowa, by móc dodawać artykuły;
  • rejestracja w serwisie stanowi jednocześnie akceptację warunków określonych w niniejszym regulaminie;
  • w oparciu o zapis z art. 116 Ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku zabrania się kopiowania i przedruku treści, dostępnych w portalu maxmag.pl. Złamanie tego punktu regulaminu będzie za każdym razem zgłaszane na policję;
  • użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane w serwisie. Administrator serwisu nie odpowiada za szkody wynikające z wykorzystania treści zawartych w publikowanych w serwisie artykułach;
  • autor artykułu oświadcza, że posiada do niego pełnię praw autorskich;
  • artykuły publikowane w serwisie maxmag nie mogą być publikowane na żadnych innych stronach www przed, ani po publikacji tekstu w portalu. Administrator będzie monitorować przestrzeganie tego punktu regulaminu w różnych odstępach czasu od publikacji tekstu;
  • teksty, które nie spełniają wymogów bądź naruszają którykolwiek z punktów regulaminu, nie będą publikowane
  • administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny;
  • ograniczenie odpowiedzialności właściciela serwisu. Zapoznając się z treścią artykułów w serwisie maxmag.pl rozumiesz, że serwis ma charakter informacyjno-rozrywkowy, a zamieszczone w nim teksty zawierają wyłącznie treści o charakterze ogólnym, nie stanowią ani porady, ani instrukcji postępowania w określonych przypadkach. Właściciel serwisu maxmag.pl nie odpowiada za treść artykułów umieszczonych na serwisie w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do nich. Treść artykułów wyraża poglądy ich autorów, a nie właściciela serwisu. Właściciel serwisu nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych pod artykułami przez osoby trzecie.

  2.Warunki dodawania artykułów w serwisie:

  • artykuł musi być napisany zgodnie z zasadami polskiej gramatyki, nie może zawierać rażących błędów stylistycznych i ortograficznych. Teksty z błędami nie zostaną wyemitowane;
  • treść publikowanych artykułów musi mieć charakter informacyjno-rozrywkowy i musi być atrakcyjna dla czytelnika. W serwisie nie będą publikowane teksty, stanowiące reklamę firmy, usługi, produktu lub portalu;
  • tekst powinien składać się z minimum 2000 znaków – bez spacji;
  • artykuł musi być odpowiednio sformatowany, powinien zawierać znacznik „more”, oddzielający wstęp artykułu od jego rozwinięcia. Teksty pisane jednym ciągiem, bez podziału na akapity, nie będą publikowane;
  • w artykule może znajdować się maksymalnie 1 link, odnoszący do strony związanej z tematem artykułu. Link można umieścić po ok. 300 znakach, w części tekstu znajdującej się po znaczniku „more”;
  • każdy tekst musi zawierać związaną z tematem artykułu grafikę, którą należy dołączyć w polu „ikona wpisu”. Obrazek dodany do artykułu nie może łamać postanowień „Ustawy o Prawach Autorskich”. Grafika nie może zawierać logo firmy ani adresu www;
  • do artykułu należy podać od 4 do 10 tagów;
  • obowiązkowo należy wybrać 1, a maximum 3 kategorie;
  • tytuł artykułu musi być poprawny gramatycznie oraz interesujący dla internauty i zgodny z tematyką artykułu, nie może być dłuższy niż 80 znaków;
  • artykuły oraz strony, do których prowadzą zawarte w tekstach linki, nie mogą zawierać treści niezgodnych z polskim prawem oraz treści dla dorosłych.