Kto może montować znaki drogowe – co mówią przepisy?

znak drogowy

Znaki drogowe są stałym elementem otaczającego nas świata. Spotykamy je na drogach w miastach i na wsiach, dzięki nim na drogach panuje porządek i ludzie biorący udział w ruchu drogowym mogą czuć się bezpiecznie. Sama obecność znaków wydaje się nam oczywista, ale przecież ktoś musiał je w danym miejscu postawić. Tego typu kwestie regulują przepisy i warto się z nimi zapoznać.

Kto może montować znaki drogowe?

Oczywiście nikt nie chce ingerować w ustawienie znaków drogowych znajdujących się przy drogach publicznych, gdyż to należy do zadań Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad. Nieco inaczej wygląda jednak sprawa ze znakami, które znajdują się na terenie prywatnym, drodze wewnętrznej lub w strefie zamieszkania. To, czy znajdują się tam jakiekolwiek znaki zależy od prywatnego właściciela lub spółdzielni mieszkaniowej. Nie oznacza to jednak, ze mogą oni samodzielnie postawić sobie dowolny znak. Dlaczego?

Montaż znaków drogowych to domena specjalistycznych firm (Unistop.pl), w związku z czym chcąc postawić znak np. przy wjeździe na prywatną posesję możemy to zlecić właśnie tego typu firmie.

znak drogowy

Przepisy dotyczące montażu znaków drogowych

Podstawę prawną w tej kwestii stanowi Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Warto także zajrzeć do Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz nowelizacji tego rozporządzenia. Aby poznać treść tych aktów prawnych, wystarczy wejść na stronę internetową Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej lub zajrzeć do Dziennika Ustaw.

Jeśli chodzi o sposób umieszczania znaków na drogach oraz wymagania techniczne, to zaznajomione są z nimi specjalistyczne firmy wykonujące tego typu zlecenia. Zanim jednak zlecimy pracę takiej firmie, musimy złożyć stosowny wniosek o postawienie znaku drogowego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której chcemy postawić znak na drodze wewnętrznej, publicznej lub na pograniczu tych dróg. Jeśli droga wewnętrzna znajduje się na terenie gminy lub powiatu, wniosek składamy do starosty.

Samodzielne postawienie znaku drogowego – konsekwencje

Jak już wspominaliśmy, za samodzielne działanie w kwestii stawiania znaków drogowych, może spotkać nas kara. Bardzo często jest to mandat, jednak w przypadku drogi publicznej, zgodnie z Art. 85. § 1. Kodeksu Wykroczeń za taki czyn może grozić także kara aresztu oraz graniczenia wolności.

Właściciel lub zarządca drogi prywatnej sam ustala zasady ruchu i może postawić znaki, a także sygnały drogowe według własnego uznania. Mimo to, musi się on stosować do zasad ich umieszczania, które obowiązują na drogach publicznych. Oczywiście koszty związane z oznakowaniem drogi prywatnej pokrywa właściciel lub zarządca. Na drogach wewnętrznych oznaczonych znakami D-52 i D-40, a więc w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, obowiązują przepisy ruchu drogowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *