Kto może montować znaki drogowe – co mówią przepisy?

znak drogowy

Znaki drogowe są stałym elementem otaczającego nas świata. Spotykamy je na drogach w miastach i na wsiach, dzięki nim na drogach panuje porządek i ludzie biorący udział w ruchu drogowym mogą czuć się bezpiecznie. Sama obecność znaków wydaje się nam oczywista, ale przecież ktoś musiał je w danym miejscu postawić. Tego typu kwestie regulują przepisy i warto się z nimi zapoznać.

Kto może montować znaki drogowe?

Oczywiście nikt nie chce ingerować w ustawienie znaków drogowych znajdujących się przy drogach publicznych, gdyż to należy do zadań Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad. Nieco inaczej wygląda jednak sprawa ze znakami, które znajdują się na terenie prywatnym, drodze wewnętrznej lub w strefie zamieszkania. To, czy znajdują się tam jakiekolwiek znaki zależy od prywatnego właściciela lub spółdzielni mieszkaniowej. Nie oznacza to jednak, ze mogą oni samodzielnie postawić sobie dowolny znak. Dlaczego?

podobne:  Projektowanie i organizacja ruchu - co to jest?

Montaż znaków drogowych to domena specjalistycznych firm (Unistop.pl), w związku z czym chcąc postawić znak np. przy wjeździe na prywatną posesję możemy to zlecić właśnie tego typu firmie.

znak drogowy

Przepisy dotyczące montażu znaków drogowych

Podstawę prawną w tej kwestii stanowi Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Warto także zajrzeć do Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz nowelizacji tego rozporządzenia. Aby poznać treść tych aktów prawnych, wystarczy wejść na stronę internetową Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej lub zajrzeć do Dziennika Ustaw.

Jeśli chodzi o sposób umieszczania znaków na drogach oraz wymagania techniczne, to zaznajomione są z nimi specjalistyczne firmy wykonujące tego typu zlecenia. Zanim jednak zlecimy pracę takiej firmie, musimy złożyć stosowny wniosek o postawienie znaku drogowego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której chcemy postawić znak na drodze wewnętrznej, publicznej lub na pograniczu tych dróg. Jeśli droga wewnętrzna znajduje się na terenie gminy lub powiatu, wniosek składamy do starosty.

podobne:  Projektowanie i organizacja ruchu - co to jest?

Samodzielne postawienie znaku drogowego – konsekwencje

Jak już wspominaliśmy, za samodzielne działanie w kwestii stawiania znaków drogowych, może spotkać nas kara. Bardzo często jest to mandat, jednak w przypadku drogi publicznej, zgodnie z Art. 85. § 1. Kodeksu Wykroczeń za taki czyn może grozić także kara aresztu oraz graniczenia wolności.

Właściciel lub zarządca drogi prywatnej sam ustala zasady ruchu i może postawić znaki, a także sygnały drogowe według własnego uznania. Mimo to, musi się on stosować do zasad ich umieszczania, które obowiązują na drogach publicznych. Oczywiście koszty związane z oznakowaniem drogi prywatnej pokrywa właściciel lub zarządca. Na drogach wewnętrznych oznaczonych znakami D-52 i D-40, a więc w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, obowiązują przepisy ruchu drogowego.

podobne:  Projektowanie i organizacja ruchu - co to jest?

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.