Category Motoryzacja i TransportPosted on

Kto może montować znaki drogowe – co mówią przepisy?

Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której chcemy postawić znak na drodze wewnętrznej, publicznej lub na pograniczu tych dróg. … Na drogach wewnętrznych oznaczonych znakami D-52 i D-40, a więc w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, obowiązują przepisy ruchu drogowego. , , , , , ,