Category Motoryzacja i TransportPosted on

Kto może montować znaki drogowe – co mówią przepisy?

Na drogach wewnętrznych oznaczonych znakami D-52 i D-40, a więc w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, obowiązują przepisy ruchu drogowego….Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której chcemy postawić znak na drodze wewnętrznej, publicznej lub na pograniczu tych dróg. Jeśli droga wewnętrzna znajduje się na terenie gminy lub powiatu, wniosek składamy do starosty. zobacz również , , ,