Rozwód czy separacja – skutki prawne, korzyści, od czego zacząć?

Konflikt w małżeństwie

W małżeństwie często pojawia się kryzys, który bardzo trudno jest zażegnać. Wtedy jednym z pytań jakie stawiają sobie małżonkowie jest „co dalej – rozwód czy separacja?”. Każde z tych wyjść ma określone skutki prawne i psychologiczne, dlatego dobrze jest rozważyć co będzie lepsze dla naszego małżeństwa.

Podstawowe różnice między rozwodem a separacją

Separacja definitywnie nie rozwiązuje małżeństwa, małżonkowie po separacji mogą na nowo do siebie wrócić. Z kolei rozwód powoduje, że w świetle prawa małżeństwo przestaje istnieć. Adwokat rozwodowy (adwokatrodzinny.wroclaw.pl) może pomóc podczas rozwodu i separacji, także jeśli chodzi o procedury i dokumentację. Warto wiedzieć, że małżonkowie w separacji nadal zobowiązani są do wzajemnej pomocy jeśli akurat wymaga tego sytuacja. Jednak zarówno w przypadku rozwodu jak i separacji ustaje wspólnota majątkowa i małżonkowie nie dziedziczą po sobie.

Separacja czy rozwód? Co jest lepsze z punktu wiedzenia prawa?

Zarówno w przypadku rozwodu jak i separacji sąd rozstrzyga o alimentach dla drugiego małżonka, dla dzieci, o zakresie władzy rodzicielskiej, o kontaktach z rodzicami. Rozwód i separacja jasno określają prawo małżonków do wspólnego mieszkania pod jednym dachem oraz o podziale majątku. Tak samo jak w przypadku rozwodu, podczas separacji sąd zobowiązany jest orzec, z czyjej winy małżeństwo przeżywa kryzys. Rozwód nie jest możliwy z punktu wiedzenia prawa wtedy kiedy wniosek zgłasza winny małżonek. W przypadku separacji sąd orzeknie ją nawet jeśli występuje o nią osoba ponosząca winę za kryzys. Kiedy między małżonkami toczy się spór o rozwód lub separacje (przy założeniu, że jeden z nich chce separacji), sąd przyzna rozwód jeśli uzna, że są ku temu powody.

Jaka jest procedura sądowa w przypadku rozwodu i separacji?

O rozwodzie czy separacji rozstrzyga sąd okręgowy. W przypadku rozwodu opłata sądowa od pozwu wynosi 600zł, a samą sprawę rozstrzyga proces. Sąd przesłuchuje małżonków, świadków, a także odnosi się do udostępnionej dokumentacji. Sprawę rozwodową kończy wyrok. W przypadku separacji kwestia ta wygląda inaczej. Jeśli jeden z małżonków wniósł sprawę o rozwód, a drugi o separację to koszty sądowe również wynoszą 600zł, a proces zakończony jest wyrokiem. Kiedy wniosek małżonków co do separacji jest zgodny, opłata wyniesie 100zł, a sąd orzeknie w postępowaniu nieprocesowym (jeśli małżonkowie nie posiadają dzieci). Należy liczyć się z tym, że sąd w każdym przypadku – czy to chodzi o rozwód, czy o separację – skłania obie strony do mediacji.

Obrączka w dłoni

Co jest bardziej korzystne – rozwód czy separacja?

Aby rozstrzygnąć odpowiedź na to pytanie należałoby wziąć pod uwagę zarówno skutki prawne jak i duchowe separacji i rozwodu. Do orzeczenia o separacji należy wykazać całkowity rozkład pożycia we wszelkich dziedzinach takich jak więź duchowa, fizyczna oraz rozdzielność gospodarcza małżonków. Z punktu widzenia wiary separacja jest jedynym dopuszczalnym przez kościół wyjściem z sytuacji kiedy małżonkowie nie potrafią wspólnie żyć. Aby otrzymać rozwód (który istnieje jedynie w świetle prawa) należy wykazać, że rozpad małżeństwa ma charakter trwały. Zdarza się jednak tak, że sąd nie przychyli się do wniosku o separację czy rozwód kiedy przeciwko nim przemawiają względy społeczno-wychowawcze.

Rozwód i separacja – od czego zacząć?

Pozew o separację należy złożyć w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym wspólnym dla miejsca zamieszkania małżonków. Jeśli jednak małżeństwo nie mieszka razem, pozew należy złożyć w sądzie okręgowym w miejscu zamieszkania męża. Można to zrobić osobiście w biurze podawczym lub dokumentację wysłać pocztą. Do pozwu należy dołączyć akt małżeństwa, akt urodzenia pierwszego dziecka, a także zaświadczenie o zarobkach. Aby dokument nabrał mocy prawnej konieczne jest także wpłacenie 600zł. W przypadku postępowania rozwodowego procedura składania dokumentacji jest taka sama. Warto pamiętać, że rozwód można przeprowadzić z orzekaniem o winie jednego z małżonków jak i bez orzekania o winie. Pierwszy przeważnie przyznaje alimenty osobie pokrzywdzonej, ten drugi natomiast sprawia, że alimenty przyznane są temu z małżonków, którego sytuacja materialna uległa pogorszeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.