Jakie warunki należy spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

upadłość konsumencka - warunki

Ubiegając się o upadłość konsumencką należy spełnić szereg warunków. Procedura zmierzająca do uwolnienia się od długów obwarowana jest przepisami prawa upadłościowego, które wskazują okoliczności umożliwiające oddłużenie osoby fizycznej. Jakie są podstawy do ubiegania się o upadłość konsumencką?

upadłość konsumencka - warunki

Upadłość konsumencka – czym jest?

Upadłość konsumencka to termin, który określa możliwość ogłoszenia redukcji lub umorzenia zobowiązań osoby fizycznej. To prawne uregulowanie, które pozwala na ogłoszenie bankructwa osobie, która stała się niewypłacalna w części lub w całości. Celem postępowania, które odbywa się na drodze sądowej jest uwolnienie tzw. upadłego od długów i spłata wierzycieli w jak największym zakresie. Z uwagi na fakt, że przepisy regulujące upadłość konsumencką są stopniowo liberalizowane coraz więcej zadłużonych osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych korzysta z rozwiązań umożliwiających nowy start bez bagażu zalegających zobowiązań.

Zagadnienia związane z możliwością ogłoszenia bankructwa to zawiła problematyka, dlatego chcąc poznać dokładne uregulowania w tym zakresie dobrze posiłkować się wiarygodnymi źródłami. Upadłość konsumencka to temat dokładnie opisany w serwisie upadlosckonsumencka.expert, który zawiera aktualne informacje dotyczące zasad i procedur umorzenia długów. Opracowany przez profesjonalistów obejmuje szereg wiadomości w tym przedmiocie, które podane są w przystępnej i zrozumiałej formie.

Kto może starać się o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka skierowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, posiadających miejsce zamieszkania i stałego pobytu na terenie Polski.

jakie warunki upadłości konsumenckiej

Ubiegający się o oddłużenie konsumenci to obecnie najczęściej m.in. byli przedsiębiorcy, poręczyciele kredytów, pożyczek lub frankowicze. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to procedura przeznaczona dla tych, którzy spełniają transparentnie przesłanki i nie próbują unikać spłaty zaległych długów.

Jakie warunki należy spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Obecnie regulacje prawne nakładają ściśle określone warunki, które trzeba spełnić chcąc doprowadzić do umorzenia długów. W postępowaniu przed sądem należy wykazać, że dłużnik doprowadził do niewypłacalności wskutek niezależnych od niego okoliczności. Sąd odrzuci wniosek o upadłość konsumencką, jeżeli brak możliwości spłaty zobowiązań jest wynikiem umyślności, niedbalstwa lub rażącego zaniedbania.

Ważne, że niewypłacalność dłużnika musi mieć charakter stały, bez znaczenia pozostaje ilość oraz wartość niespłaconych zadłużeń. Istotny jest też całkowity brak możliwości realizacji wymagalnych zobowiązań pieniężnych wobec wierzycieli.

Trzeba również pamiętać, że sąd oddali wniosek dłużnika, wobec którego przeprowadzono postępowanie upadłościowe zakończone częściowym lub całkowitym umorzeniem długów w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Podstawą oddalenia wniosku może być też krzywdząca dla wierzycieli czynność prawna np. darowizna na rzecz członków najbliższej rodziny, której celem było uniknięcie spłaty zadłużenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.