Obowiązek kasy fiskalnej u lekarza. Co grozi za brak paragonu u lekarza?

kasa fiskalna w gabinecie lekarskim

Na przedsiębiorcy świadczącym usługi na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ciąży obowiązek rejestracji dokonywanych transakcji z zastosowaniem kasy fiskalnej. Ewidencja w takiej formie dotyczy również usług medycznych. Kiedy lekarz musi posiadać kasę fiskalną w gabinecie? Co grozi za brak paragonu u lekarza?

kasa fiskalna w gabinecie lekarskim

Usługi medyczne a kasa fiskalna — jakie przepisy?

Funkcjonowanie branży medycznej obwarowane jest wieloma regulacjami prawnymi. W praktyce lekarze muszą jednocześnie skupiać się na leczeniu pacjenta i nadążać za zmieniającymi się przepisami. Zgodnie z obowiązującym od stycznia 2018 roku rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących lekarze, którzy świadczą prywatne usługi medyczne muszą ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej od pierwszej transakcji. Oznacza to, że lekarz jeszcze przed przyjęciem pierwszego pacjenta musi dokonać fiskalizacji kasy. Ważne, że od stycznia 2021 roku w prywatnych gabinetach lekarskich i dentystycznych zaczną obowiązywać kasy online.

Obowiązek kasy fiskalnej u lekarza

Obowiązek kasy fiskalnej dla lekarza uzależniony jest od tego, kto jest nabywcą usług medycznych. Rejestracja sprzedaży dotyczy leczących prywatnie tam, gdzie pacjenci płacą lekarzowi bezpośrednio. Jeżeli leczenie odbywa się w ramach kontraktu NFZ lub na podstawie umowy z przychodnią, gabinet nie musi dysponować kasą fiskalną.

Wszystkie urządzenia medyczne powinny cechować się dobrą jakością, ważne są wysokie parametry techniczne i sanitarne, zasada dotyczy również sprzętu rejestrującego sprzedaż. Kasy fiskalne dla lekarzy produkują znane firmy jak Elzab czy Novitus (www.mojafiskalna.pl), ich urządzenia zwiększają komfort i bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Umożliwiają współpracę z terminalem kart płatniczych, czytnikiem kodów kreskowych i szufladą kasową. W budowie nowoczesnych kas fiskalnych zastosowano jony srebra, które mają właściwości antybakteryjne i blokują namnażanie bakterii.

Jakie konsekwencje braku paragonu u lekarza?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy lekarzy wszystkich specjalizacji, w tym również dentystów i weterynarzy. Każdy pacjent, którzy korzysta z leczenia w prywatnym gabinecie po uzyskaniu usługi powinien otrzymać paragon. Na druku z kasy fiskalnej musi znajdować się dokładna nazwa świadczenia, precyzyjny opis wykonanej czynności np. USG gałki ocznej.

Lekarze, którzy zatajają swoje dochody z prowadzenia prywatnej działalności muszą liczyć się z konsekwencjami, które opisane w kodeksie karno skarbowym. Za niewydanie lub wydanie rachunku lub faktury w sposób wadliwy grozi kara grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych. Kwotę stawki dziennej ustala sąd. Spóźnienie z wprowadzeniem kasy fiskalnej do gabinetu lekarskiego może skutkować dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w kwocie 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.