Jak założyć firmę – poznaj podstawowe procedury

zakladanie firmy

Wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne jak się wydaje. Jednak zgadzamy się, że każdy może poczuć się zagubiony i potrzebuje wskazówek. Dlatego w poniższym artykule przestawiamy procedury zakładania własnej działalności gospodarczej.

1. Wybór rodzaju działalności gospodarczej

Zanim zmierzymy się z całym tym procederem, musimy w pierwszej kolejności zastanowić się nad rodzajem prowadzonej działalności .Polskie przepisy definiują kilka rodzajów działalności gospodarczej jakimi są Indywidualna działalność gospodarcza, Spółdzielnia lub najczęściej spotykane spółki, które dzielą się na:

 1. Osobowe
  • Spółka cywilna
  • Spółka jawna
  • Spółka komandytowa
  • Spółka komandytowo – akcyjna
  • Spółka partnerska
 2. Kapitałowe
  • Spółka akcyjna
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Sprawdzenie legalności danej działalności

Kiedy już zdecydujemy się na rodzaj naszej działalności, następnym krokiem jest sprawdzenia czy zakres działalności jakiej chcemy się podjąć jest legalna i czy nie wymaga dodatkowych pozwoleń lub licencji. Co prawda, nie jest ich dużo ale dobrze jest to sprawdzić, żeby uniknąć późniejszych, ewentualnych nieprzyjemności.

legalnosc firmy

3. Rejestracja firmy w CEIDG

Po spełnieniu dwóch poprzednich warunków, następuje rejestracja firmy w Urzędzie Miasta, do którego składamy wniosek CEIDG-1. Druk tego wniosku jest dostępna zarówno w Internecie ale można go wypełnić również w siedzibie Urzędu.

rejestracja firmy

4. Zgłoszenie działalności gospodarczej do VAT-u

W tym zakresie należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego formularz VAT-R oraz zapłacić jednorazowo 170 zł opłaty skarbowej.

5. Zgłoszenie do ZUS-u

W urzędzie tym składamy odpowiednie dokumenty jakimi są ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Różnica między tymi dwoma formularzami jest taka, że ZUS ZUA składamy wtedy kiedy działalność jaką chcemy podjąć będzie naszym jedynym źródłem utrzymana, natomiast ZUS ZZA kiedy tych źródeł będzie więcej (np. jesteśmy zatrudnieni ale jednocześnie chcemy prowadzić firmę). Oprócz wymienionych już formularzy, istnieje kilka innych o których trzeba wiedzieć:

 • ZFA – zgłoszenie płatnika składek (osoby fizycznej)
 • DRA – przeznaczony do comiesięcznych rozliczeń z ZUS
 • ZPA – zgłoszenie spółek cywilnych
 • ZIPA – formularz ten służy do uzupełnienia numeru REGON, jeśli w momencie zgłoszenia firma nie posiadała jeszcze tego numeru.

rejestracja w zusie

6. Założenie konta bankowego

Konto bankowe zakładamy wówczas kiedy mamy już wyrobiony numer NIP oraz REGON, nazwę firmy oraz jej zarejestrowaną siedzibę. Nie mamy obowiązku zakładania konta firmowego, możemy podać konto prywatne, ale tylko w sytuacji jeśli nasze dochody nie będą przekraczać 15 tys. euro.

firmowe konto

7. Utworzenie firmowej pieczątki

Nie jest to obowiązkowe ale nie mniej jednak bardzo przydatne, ponieważ przy wielu transakcjach wymagana jest pieczątka firmowa. Mamy tu na myśli przeróżne faktury, dokumenty KP, KW, bilanse i sprawozdania finansowe, umowy z kontrahentami itp.

pieczatka firmowa


Tak to wygląda w dużym skrócie. Po spełnieniu tych warunków możemy rozpocząć swoją działalność i walczyć o pozostanie na powierzchni. Nie jest tajemnica, ze w obliczu dużej konkurencji i ogromu formalności z jakimi trzeba się zmierzyć, wielu przedsiębiorców po prostu odpada.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.