Dotacje dla inteligentnego biznesu, czyli POIR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

pieniądze w kieszeni

Dofinansowanie z Unii Europejskiej może stanowić ważne wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych, które bez tego mogłyby sobie nie poradzić. Dlatego warto występować o środki unijne, choć oczywiście, żeby wyciągnąć wszystkie korzyści z tej szansy, trzeba też umieć dobrze je wykorzystać. Wsparciem dla przedsiębiorstw może być między innymi Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w skrócie POIR.

1. Kto może skorzystać z POIR?

Finansowe wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zgodnie z nazwą ma posłużyć do rozwoju przedsiębiorstw, więc to właśnie one przede wszystkim mają prawo zwrócić się o tego rodzaju dofinansowanie. By doprecyzować, chodzi tu szczególnie o małe i średnie przedsiębiorstwa, to one bowiem szczególnie potrzebują wsparcia, by utrzymać się na rynku, konkurując z tymi dużymi.

O dofinansowanie z POIR mogą też ubiegać się jednostki naukowe, a także ich konsorcja, jak i konsorcja przedsiębiorstw. I wreszcie, z unijnych funduszy mogą skorzystać też szeroko pojęte instytucje otoczenia biznesu.

Można zatem powiedzieć, że właściwie ta oferta finansowego wsparcia odnosi się do dwóch różnych typów wnioskodawców i może być wykorzystana na dwa sposoby. Po pierwsze, bezpośrednio przed konkretne przedsiębiorstwo – wtedy może ono włożyć pozyskane środki w odpowiednie inwestycje, dokonywanie innowacji i wprowadzanie owych innowacyjnych produktów albo usług na rynek.

Po drugie, podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie może nie być przedsiębiorstwo, a jedynie wykonawca, który na potrzeby przedsiębiorstw opracowuje konkretne innowacje.

plan biznesowy

2. Jak są finansowane projekty?

Środki pieniężne pozyskiwane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Trzeba wiedzieć, że jest kilka reguł, które obowiązują w POIR. Przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, że dofinansowaniu podlegają tylko koszty kwalifikowane, wymienione w katalogu, określonym dla każdego typu projektu. To oznacza, że jeśli pojawią się nagle dodatkowe, nie przewidziane w katalogu koszty, to takie pieniądze trzeba już dołożyć z własnej kieszeni.

Zresztą w przypadku większości projektów wymaga się, by wnieść również swój własny wkład pieniężny. Co jest zupełnie zrozumiałe – w końcu nie jest to sfinansowanie, lecz dofinansowanie danego przedsięwzięcia. Różnica między tymi dwoma terminami jet wyraźna i oczywista.

słupki monet

3. W jakiej formie otrzymuje się dofinansowanie?

Wsparcie finansowe w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój można otrzymać w dwóch wariantach. Jako zaliczkę, wypłacaną odpowiednio do zaplanowanych wydatków, albo jako refundację, czyli zwrot poniesionych kosztów, częściowy lub całkowity.

4. Jakie projekty można w ten sposób finansować?

Jest kilka rodzajów działalności, które mogą pozyskać wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednym z nich jest wspieranie prowadzenia przez przedsiębiorstwa projektów badawczo-rozwojowych. Innym jest tworzenie w przedsiębiorstwach potrzebnej do takich działań infrastruktury, a więc dopiero przygotowanie gruntu pod właściwą realizację badawczych projektów. Dofinansowaniu podlega też samo wdrażanie innowacyjnych technologii czy produktów.

Ale to jeszcze nie wszystko. POIR przeznacza pieniądze również na rozwój nauki – chodzi tu oczywiście o te badania, przy których naukowcy współpracują z przedsiębiorcami. Ostatnią dziedziną wspieraną przez fundusze POIR jest wdrażanie innowacji – instytucje, które się tym zajmują, mogą jak najbardziej ubiegać się o unijne środki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.