Zalety i wady inwestowania w kontrakty CFD

Wykres Forex

Kontrakty CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe, są specyficznym instrumentem inwestycyjnym, ale zdobywają coraz większą popularność wśród różnych grup inwestorów.

CFD to kontrakty oparte na różnych instrumentach finansowych, jak waluty, akcje, surowce, kryptowaluty, ETF-y itp. Jakie są zasady inwestowania w kontrakty CFD, jakie są zalety i wady takiego trybu lokowania posiadanych środków finansowych?

Wykres Forex

Istota kontraktów CFD

Zanim inwestor będzie mógł rozpocząć prowadzenie inwestycji na rynku kontraktów CFD, musi wiedzieć, czym one właściwie są. Złota zasada inwestowania głosi, że nie można przeznaczać swojego kapitału na inwestycje, których inwestor nie rozumie. Dlatego warto wiedzieć, na czym opierają się kontrakty CFD i jak można na nich zarobić.

CFD jest skrótem od anglojęzycznego wyrażenia „Contract For Difference”. Mamy tu do czynienia z kontraktem różnicy kursowej lub kontraktem na różnicę kursową. Bez względu na przyjęte nazewnictwo, CFD są instrumentami finansowymi, które śledzą wzrost lub spadek ceny aktywa bazowego.

Kiedy kupujemy kontrakt CFD, jednocześnie zawieramy swoisty zakład – umowę pomiędzy dwiema stronami. Możemy występować w roli kupującego lub sprzedającego i zakładamy się, że cena wartości aktywa bazowego albo spadnie, albo wzrośnie. Cechą charakterystyczną kontraktów różnicy kursowej jest to, że można na nich zarabiać zarówno wtedy, jak aktywa bazowe zwiększają swoją wycenę, jak i wtedy, gdy tanieją. Kupujący i sprzedający rozliczają od momentu zawarcia kontraktu CFD różnicę wartości aktywa bazowego.

Trzeba uświadomić sobie, że kupując CFD nie stajemy się właścicielem aktywa bazowego. Jeśli kupujemy CFD na akcje, nie stajemy się udziałowcem danej spółki akcyjnej. To cecha charakterystyczna kontraktów na różnice kursowe.

Polecamy: https://www.xtb.com/pl/edukacja/czym-jest-handel-cfd.

Kiedy inwestor decyduje się na zawarcie kontraktu CFD na dany instrument bazowy, musi wiedzieć, że dopiero po zamknięciu jego pozycji (kupna lub sprzedaży), nastąpi rozliczenie zysku lub straty według różnicy w kursie. Za pomocą kontraktów CFD inwestorzy mogą spekulować na wzrosty lub na spadki cen akcji, indeksów i tym podobnych instrumentów bazowych, automatycznie zajmując długą lub krótką pozycję na kontraktach na różnice kursowe.

Wady i zalety inwestycji w CFD

W gruncie rzeczy kontrakty CFD nie są skomplikowanym instrumentem inwestycyjnym. Kupuje się je w taki sam sposób, jak na przykład walory spółek giełdowych. Jeśli kupuje się CFD, to inwestor zajmuje długą pozycję i prognozuje, że cena aktywa bazowego wzrośnie. W przypadku sprzedaży kontraktu CFD inwestor zajmuje analogicznie pozycję krótką i spekuluje spadek cen aktywa bazowego. Cena kupna i sprzedaży w kontraktach na różnice kursowe jest taka sama, jak cena aktywa bazowego.

Zaletą CFD jest możliwość korzystania w ich przypadku z dźwigni finansowej. Można dokonać stosunkowo wysokiej inwestycji przy jednoczesnym niskim nakładzie kapitału inwestycyjnego, zwielokrotniając go dzięki zastosowanej dźwigni. Rodzi to jednak ryzyko wysokich strat, jeśli spekulacje dotyczące ceny instrumentu bazowego w kontrakcie CFD okażą się nietrafione.

Inwestorzy doceniają fakt, że kontrakty CFD stanowią bardzo dobrą alternatywę dla kontraktów futures, a przy tym wielkość kontraktu i depozytu zabezpieczającego jest bardzo przystępna. Kontrakty CFD są powszechnie dostępne, nawet dla drobnych inwestorów, którzy nie dysponują pokaźnym kapitałem, niezbędnym w przypadku kontraktów futures. CFD pozwalają na elastyczne inwestowanie i czerpanie korzyści finansowych także w przypadku spadków cen instrumentów bazowych.

Wadą CFD jest wysokie ryzyko inwestycyjne, powiększone wówczas, gdy inwestor korzysta z dźwigni finansowej. Pozwala ona na otwieranie dużych pozycji ze stosunkowo niskim depozytem wejściowym, ale może ona działać przeciwko inwestorowi. Dodatkowo, CFD generują koszty po stronie inwestora w postaci odsetek, które musi zapłacić, jeśli przetrzymuje otwartą pozycję na następny dzień. Odsetki, w zależności od kierunku przyjętej pozycji można płacić, ale i otrzymywać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.