Rodzaje i zastosowanie pali fundamentowych w robotach geotechnicznych

Budowa

W niektórych sytuacjach, gdy podłoże tego wymaga lub gdy obciążenie konstrukcji byłoby zbyt wysokie, konieczne jest zastosowanie technik związanych z wykonawstwem fundamentów głębokich. Na czym to polega? Jakie rodzaje palów można zastosować?

Co to są fundamenty głębokie?

Aby wyjaśnić, czym są pale fundamentowe, należy wyjść od podstawowych definicji. Jedną z nich jest fundament. To konstrukcja osadzana w gruncie, która przekazuje obciążenia obiektu na podłoże. Jest to najniżej położony element nośny budowli.

Fundamenty dzieli się na dwa rodzaje: płytkie (bezpośrednie) oraz głębokie. W przypadku fundamentów płytkich głębokość posadowienia zwykle nie przekracza czterech metrów, wykonuje się je wtedy, gdy opór gruntu jest mniejszy od nacisku, który wywierać będzie nowy obiekt.

Natomiast fundamenty głębokie stosuje się w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich ma miejsce wtedy, gdy warstwa gruntu nośnego zalega na głębokości powyżej 4 metrów. Wtedy to najczęściej konieczne jest zrobienie palu fundamentowego. Zdecydowanie się na fundamenty głębokie będzie też konieczne wtedy, gdy nie udało się określić warstwy nośnej stanowiącej bezpośrednie podparcie dla przyszłego obiektu.

Pale fundamentowe są więc konstrukcją, która pośrednio przekazuje obciążenie z budowli. Ponadto wyróżnia się kilka ich typów, a każdy z nich ma nieco inne zastosowanie. Pale fundamentowe wymienia keller.com.pl: są to pale wiercone, przemieszczeniowe oraz prefabrykowane wbijane. Czym się różnią?

Budowa

Pale wiercone

Pale fundamentowe wiercone są obecnie często wykorzystywane, zajęły miejsce pali wbijanych, które jeszcze kilkanaście lat temu były dominujące w budownictwie. Kiedy najlepiej się sprawdzają? Gdy konieczne jest posadowienie obiektu w wodzie lub w sytuacji, gdy występuje bardzo duże obciążenie skupione.

Są one wykonywane świdrem ciągłym, bez konieczności orurowania. Ponadto wiercenie i betonowanie odbywa się w odrębnych fazach, a dzięki temu, że częściowo grunt zostają rozparty na boki, ich nośność jest wyższa.

Co jeszcze jest istotne? Betonowanie odbywa się pod ciśnieniem, a po wykonaniu tych robót do trzonu wprowadza się zbrojenie dostosowane do wymagań projektu.

Pale przemieszczeniowe

Kolejnym rodzajem pali fundamentowych są pale przemieszczeniowe. Różnią się tym, że wykonywane są bez wydobywania urobku na powierzchnię. To sprawia, że mogą być posadowione w różnych warunkach gruntowych i to na dodatek w sposób szybki oraz ekonomiczny.

Naturalną konsekwencją rozpychania gruntu jest jeszcze to, że podłoże zostaje dogęszczone. Ponadto takie prace mogą być relatywnie szybko zrealizowane, a zużycie betonu jest na niskim poziomie. Tego typu roboty można też przeprowadzać w bliskim sąsiedztwie innych budowli, ponieważ jest to metoda bezwibracyjna oraz wolna od hałasu.

Pale prefabrykowane wbijane

Żelbetonowe pale prefabrykowane wbijane należą do grupy pali przemieszczeniowych. Zwykle wykorzystywane są do posadowienia fundamentów wiaduktów, a to dzięki temu, że charakteryzują się wysoką nośnością.

Do ich zalet można zaliczyć to, że plac budowy nie jest zanieczyszczany mieszanką betonową oraz urobkiem, a także szybkie pogrążanie pojedynczego pala. Ważne jest również to, że można oszacować nośność pali w trakcie ich wykonywania. Natomiast wadą tego rozwiązania są powstałe wibracje oraz hałas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.