Oczyszczalnia ścieków przy domu?

oczyszczalnie ścieków przy domu

Rozwój proekologicznej świadomości, zmiany w przepisach prawnych przyczyniły się do wzrostu popularności oczyszczalni ścieków montowanych przy domu, które stały się nowoczesną alternatywą dla szamba. Kiedy i dlaczego warto postawić na przydomowe oczyszczalnie ścieków?

oczyszczalnie ścieków przy domu

Dlaczego warto inwestować w przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Skuteczność oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych jest uzależniona od zastosowanej technologii. Przez wiele lat, na terenach nie objętych systemem kanalizacji szambo było jedynym rozwiązaniem, jednak w miarę upływu czasu rosła nasza świadomość mądrej i odpowiedzialnej redukcji zanieczyszczeń.

Inwestycja w postaci oczyszczalni ścieków przy domu pozwala na przetworzenie nieczystości w ekologiczną ciecz, która następnie rozprowadzana jest w gruncie działki. Nowoczesne, przydomowe oczyszczalnie ścieków prezentuje ekodren.pl, który specjalizuje się w inwestycjach przyjaznych środowisku naturalnemu. Szeroki katalog produktów umożliwia proekologiczne rozwiązania, które nie stanowią zagrożenia dla gleby oraz indywidualnych ujęć wody. Warto zwrócić uwagę, że decyzja o montażu przydomowej oczyszczalni to nie tylko dbałość o naturę, ale też generowanie sporych oszczędności. Wydatek związany z inwestycją przekłada się na niskie koszty eksploatacyjne w przyszłości.

Jakie wybrać oczyszczalnie ścieków przy domu?

Podejmując decyzję o zakupie przydomowej oczyszczalni ścieków trzeba pamiętać, że jej rodzaj musi zostać dopasowany do warunków gruntowych naszej działki oraz ilości osób zamieszkujących posesję. Trzeba również wziąć po uwagę powierzchnię posesji, ukształtowanie terenu i wysokość wód powierzchniowych. Właściwie dobrana, zamontowana i eksploatowana pozwoli na redukcję zanieczyszczeń przez kilkadziesiąt lat.

Na nieskanalizowanych terenach montuje się przydomowe oczyszczalnie biologiczne, tunelowe oraz drenażowe. Zasada ich działania opiera się na naturalnych procesach biologicznych, intensywny rozkład zanieczyszczeń prowadzi do przekształcenia ich w proste, nieszkodliwe związki mineralne. We wszystkich oczyszczalniach ścieki do trafiają do osadnika wstępnego, gdzie dochodzi do pierwszej fazy oczyszczania. Kolejne etapy eliminacji nieczystości są uzależnione od zastosowanej metody.

O czym pamiętać przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków?

Warto wiedzieć, że oczyszczalni ścieków przy domu nie buduje się na terenie, który został objęty systemem sieci kanalizacyjnej. Przed podjęciem inwestycji należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz uregulowaniami prawa lokalnego w tym zakresie.

Dobrze zaprojektować miejsce i sposób montażu oczyszczalni, trzeba zawsze uwzględnić parametry działki. Warto zlecić kompleksową usługę fachowcom, którzy dobiorą urządzenie do wymogów gruntowych. Najlepiej kiedy budowa oczyszczalni idzie w parze z budową domu, w ten sposób odpada konieczność późniejszego przeprowadzania wykopów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.