Jak wziąć rozwód w Wielkiej Brytanii?

Rozwód w Wielkiej Brytanii

W dobie tak znacznej emigracji do krajów Wielkiej Brytanii, wiele osób właśnie tam osiada na stałe, znajdując dobrą pracę, wychowując dzieci, szukając dla nich wykształcenia i zbierając pieniądze na własne mieszkanie. Sporo z nich przeżywa tam również zakończenie swojego małżeństwa. Czym zatem różni się rozwód brany w Anglii od tego, który bierze się w Polsce? Co należy wiedzieć przed podjęciem tego ostatecznego kroku i jakie papiery trzeba wówczas wypełnić?

Kto może wziąć rozwód w Wielkiej Brytanii?

Zgodnie z brytyjskim prawem, tamtejsze sądy rozpatrują sprawy rozwodowe małżeństw, z których oboje lub co najmniej jedna strona mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii lub przybywa tam co najmniej rok przed złożeniem pozwu rozwodowego. Znaczenia nie ma fakt, jakie małżonkowie mają obywatelstwo oraz gdzie brali ślub.

Rozwód w Wielkiej Brytanii

Jak wygląda pozew o rozwód w UK?

Tak jak i w Polsce, tak w Wielkiej Brytanii pierwszym krokiem do wzięcia rozwodu jest złożenie odpowiedniego pozwu – petition for divorce na formularzu D8. Znajdziemy go u prawnika, na stronie internetowej sądu HM Court Service oraz w niektórych sklepach papierniczych. Potrzebujemy trzech egzemplarzy tego dokumentu. Jeden zostanie u nas, jeden w sądzie, ostatni z kolei powędruje do współmałżonka.

To o czym należy pamiętać to fakt, że sądy w Wielkiej Brytanii zastrzegają sobie prawo do przyjęcia pozwu o rozwód tylko wtedy, kiedy małżeństwo trwało co najmniej rok. W samym formularzu musimy z kolei szczegółowo, jasno i pokrótce wytłumaczyć, z jakiego powodu staramy się o formalne zakończenie naszego małżeństwa. Pozew zanosimy do najbliższego sądu rejonowego – divorce county court, jeżeli natomiast mieszkamy w Londynie wybieramy wydział rodzinny Głównego Urzędu Cywilnego, czyli Principal Registry of the Family Division.

Rozwiązanie małżeństwa gdy są małoletnie dzieci

Jeżeli para posiada małoletnie dzieci, a według prawa brytyjskiego są to te, które nie ukończyły 16 roku życia lub mają pomiędzy 16 a 18 lat, lecz kontynuują edukację, wypełnić należy również trzy kopie formularza D8A, który zawiera ustalenia dotyczące sprawowania opieki na dziećmi, czyli statement of arrangements for children. Dokument ten musi zawierać informacje o tym, z którym rodzicem dzieci będą mieszkać, jakie małżonkowie mają plany odnośnie kontaktów z nimi oraz gdzie dzieci się uczą.

Przebieg sprawy rozwodowej

Kiedy przedłożymy przed sądem odpowiednie dokumenty, rozpoczyna się proces rozwodowy, podczas którego udowodnić musimy, iż nastąpił trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Przyczyny, które mogą o nim świadczyć to: separacja trwająca dłużej niż pięć lat, przy której zgoda obu stron nie jest koniecznością; separacją trwająca ponad dwa lata oraz zgoda obojga małżonków; zdrada współmałżonka, nadużywanie alkoholu; przemoc domowa; nieracjonalne zachowanie jednej ze stron; a także porzucenie żony lub męża na okres co najmniej dwóch lat.

W czasie procesu osobę, składającą pozew zwaną w Polsce powodem nazywa się petitioner, drugą stronę, czyli pozwanego – respondent.

1 komentarz

  1. Wydaje mi się, że łatwiej rozwieść się w Wielkiej Brytanii niż w Polsce. No a najlepiej wcale się nie żenić. Wtedy nie ma problemu z rozwodem 😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.