Jakie przepisy warto znać, kiedy stawia się lekką obudowę do wykopów?

koparka przy pracy

Do czego stosuje się lekkie obudowy do wykopów? Jakie pełnią funkcje? W jaki sposób przebiega ich montaż i co ustalają przepisy?

Jakie zastosowanie mają obudowy do wykopów?

Podczas prac budowlanych, wymagających wykonania głębokich wykopów, ważne są odpowiednie zabezpieczenia. W tym celu wykonuje się szalunki, czyli konstrukcje utrzymujące ścianę przed utratą stateczności. Wykop niesie ze sobą ryzyko osunięcia się ziemi, co nie tylko w znaczący sposób utrudnia pracę, ale nawet zagraża zdrowiu i życiu pracowników. Zastosowanie obudowy do wykopów jest więc niezbędne, aby sprawnie przeprowadzić prace, a zaangażowanym w nie ludziom zagwarantować bezpieczeństwo.

Szalunki chronią zresztą nie tylko sam wykop, ale również to, co znajduje się wokół niego, a zatem na przykład budynki, chodniki, nawierzchnię uliczną. Obudowy do wykopów zabezpieczają te obiekty przed uszkodzeniami (które mogłyby spowodować na przykład utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych), a nawet całkowitym zawaleniem.

Obudowy wykonywane są ze stali, aluminium, drewna i sklejki. Wyróżniamy różne typy szalunków, takie jak ściany szczelne, obudowa berlińska, ścianka z grodzic stalowych, palisada z pali lub mikropali, ściany z kolumn wykonanych metodą iniekcji strumieniowej i ściany gwoździowane. Różnią się nie tylko typem ale również parametrami. Obudowa do wykopów lekka jest częścią oferty specjalistycznej firmy Orzeł, na której stronie można zapoznać się z parametrami charakterystycznymi dla tego typu szalunków.

koparka przy pracy

Jak montuje się lekką obudowę do wykopów?

Poszczególne elementy szalunku są ze sobą łączone za pomocą metalowych ram. Obudowa staje się swego rodzaju formą dla przyszłego fundamentu – trzeba mieć to na uwadze. Z tego powodu dolna część wykopu powinna być z obydwu stron szersza niż ława fundamentowa. Na dnie wykopu powinna znajdować się 10-centymetrowa warstwa chudego betonu, która będzie pełnić funkcję izolacyjną, a oprócz tego zabezpieczy beton przed zlaniem się z ziemią. To właśnie na tej warstwie należy zamontować zbrojenie i deskowanie. Wysokość deskowania powinna wynieść 30-40 cm.

Przy pracach ważne jest precyzyjne umocowanie i wypoziomowanie obudowy. Deskowanie powinno zostać szczelnie wypełnione betonową mieszanką. Trzeba też dopilnować, aby ława fundamentowa nie wyschła – by temu zapobiec nakłada się na nią specjalną folię.

Lekka obudowa do wykopów w świetle przepisów

Istnieją przepisy, które określają, jak należy wykonywać obudowy do wykopów i jakie parametry powinny one spełniać. Dotyczy to również lekkiej obudowy.

Przepisy określają, że elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny co najmniej o 0,15 m wystawać ponad poziom przylegającego terenu. Od rodzaju gruntu, głębokości położenia wód gruntowych i sytuacji terenowej zależy, czy wykopy są deskowane czy lub nie. Materiał wykorzystany do obudowy wykopu powinien się nadawać do wielokrotnego wykorzystania w odmiennych warunkach gruntowych, czyli przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie wykopu.

Zamiast drewnianej obudowy przepisy dopuszczają zastosowanie stalowej obudowy płytowej. Pozwala ona na wykonanie wąskoprzestrzennego wykopu o dowolnej głębokości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.