Czy warto inwestować w monitoring zbiorników LPG?

zbiorniki LPG z monitoringiem

Prowadzenie biznesu wymaga ciągłego „trzymania ręki na pulsie”. Dzięki zaawansowanym systemom monitorowania oraz raportowania możliwe jest optymalizowanie działania przedsiębiorstwa i eliminowanie zbędnych kosztów. Sprawdź, na czym polega i jakie zalety posiada zastosowanie monitoringu zbiorników LPG w firmie.

Czym jest monitoring zbiorników LPG?

LPG jest mieszanką propanu i butanu. Wykorzystywana jest w formie gazowej, jednak przechowywana w postaci ciekłej w pojemnikach pod wysokim ciśnieniem. Zazwyczaj wykorzystywana jest jako paliwo do pojazdów i urządzeń grzewczych, do obróbki i cięcia metali w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w systemach kogeneracji oraz mikrokogeneracji. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na własny magazyn tej substancji. Wszędzie tam istnieje możliwość wdrożenia monitoringu, pozwalającego na zoptymalizowanie i zautomatyzowanie procesów zarządzania paliwami. Kompletny zdalny monitoring składa się z 4 elementów:

  • zbiornik paliwa,
  • sondy pomiarowe paliwa w zbiorniku, które mogą wykryć zarówno ciecz, jak i opary substancji niebezpiecznych,
  • terminal zarządzający umożliwiający wydanie paliwa jedynie autoryzowanym użytkownikom,
  • oprogramowanie do analizy i raportowania.

Zalety monitoringu zbiorników LPG

Wprowadzenie systemu zdalnego monitoringu LPG niesie za sobą szereg korzyści. Pozwala on na funkcjonalne zarządzanie gospodarką paliwową, kontrolę kosztów poprzez optymalizację dostaw i unikania nakładów finansowych na magazynowanie oraz ochronę posiadanych zasobów. Dzięki niemu istnieje możliwość stałego, całodobowego monitorowania poziomu posiadanego paliwa. W związku z tym monitoring zbiorników LPG to oszczędności w obszarze logistyki transportowej oraz optymalizacja jej, o czym więcej piszą na aiut.com. Dodatkowo wdrożenie systemu do firmy umożliwia zarządzanie dostawami oraz ulepszanie składanych zamówień. Przydaną funkcjonalnością jest automatyczna, rozległa analiza danych, pozwalająca na jak najlepsze zoptymalizowanie procesu zarządzania stanami magazynowymi LPG. Niezwykle przydatnymi opcjami monitorowania zbiorników LPG są alerty nagłego spadku poziomu cieczy w nich i niskiego stanu oraz określenie szacunkowej daty całkowitego wykorzystania zasobów. Szeroko rozbudowane możliwości raportowania pozwalają na uzyskanie danych na temat m.in. zużycia godzinowego LPG. Przydatnymi opcjami w raportach jest możliwość wglądu w archiwalne pomiary i wizualizacja danych. Dzięki sprawnemu działaniu monitoringu możliwe jest zarządzanie pracą urządzeń oraz efektywne planowanie ich instalacji i prac serwisowych – pozwoli to na uniknięcie awarii oraz nieplanowanych przerw w działaniu firmy.

Jakie są metody monitoringu zbiorników LPG?

Na rynku znaleźć możemy lokalne oraz zdalne systemy monitowania zbiorników. Pierwsze z nich dają dostęp do funkcjonalności urządzenie w miejscu przechowywania LPG. Dostarczają one informacji na temat poziomu substancji, wycieków, kradzieży LPG, odłączenia czujnika. Rozwiązania zdalne są coraz bardziej popularne, ponieważ posiadają szereg dodatkowych zalet. Jedną z nich jest możliwość skontrolowania poziomu cieczy z każdego miejsca na ziemi, 24 godziny na dobę, co usprawnia pracę, zwłaszcza w czasach pandemii koronawirusa i konieczności pracy zdalnej. Ponadto istnieje opcja przekazania danych lub raportów do konkretnego użytkownika w równych odstępach czasu, w celu usprawnienia sprawowania kontroli. Producenci systemów zdalnego monitorowania zbiorników LPG ciągle ulepszają swoje aplikacje, starając się by były nie tylko bardziej funkcyjne, ale i łatwiejsze w obsłudze. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez system monitorowania, należy zdecydować się na oprogramowanie kompatybilne z wieloma rodzajami zbiorników oraz z certyfikatem bezpieczeństwa ATEX, które przeznaczone są do pracy w miejscach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Ponadto istotne są zabezpieczenia przed dostępem do danych przez osoby niepożądane – służą temu hasła oraz systemy nadawania uprawnień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.