Jak wykonuje się ścianę szczelinową?

Projektanci podczas pracy

Ściany szczelinowe to struktury liniowe stanowiące obudowę głębokich wykopów wykorzystywane jako element konstrukcyjny stawianego budynku. W pierwszej fazie budowy tworzą zabezpieczenie ścian wykopu natomiast docelowo, mają stanowić ściany całej konstrukcji podziemnej. W poniższym artykule opisujemy, w jaki sposób tworzone są tego rodzaju ściany.

Jak wykonuje się ścianę szczelinową?

Ściany szczelinowe, jak wspomniano powyżej, stosowane są przy budowie budynków z głębokimi podziemiami oraz przy robotach tunelowych np. w miastach. Są one odkopywane jednostronnie i jedynie ich kilkumetrową część utwardza się w gruncie. Podczas ich odsłaniania na dużej wysokości konieczne utworzenie dodatkowego rozparcia na jednym bądź kilku poziomach. Ścianę szczelinową wykonują profesjonaliści, gdyż to zadanie należy do grupy specjalistycznych robót geotechnicznych, wymagających zaawansowanej wiedzy oraz doświadczenia. Sam wybór odpowiedniej metody prac zależy od tego, czy w danym gruncie występuję trudno przepuszczalna warstwa.

Ściana szczelinowa, wykonywana jest z betonu lub żelbetu i formowana w szczelinie wykopanej w gruncie. Jej wykonanie polega na utworzeniu murków prowadzących, głębieniu szczeliny w osłonie zawiesiny bentonitowej, a następnie na wstawieniu elementów rozdzielczych oraz zbrojenia.

Pierwszy etap obejmuje wykonanie na powierzchni gruntu lub w niewielkim wykopie murków prowadzących (tzw. chwytaków), które służą jako zbiornik wyrównawczy zawiesiny pompowanej do szczeliny podczas jej głębienia. Drugim etapem jest betonowanie ściany polegające na wprowadzeniu do szczeliny rury, przez którą w następnej kolejności pompowany jest beton. W tym miejscu często stosuje się tzw. korek, który zapobiega mieszaniu się betonu z bentonitem. Po uzyskaniu pożądanej wytrzymałości można rozpocząć prace pogłębiające w obrębie wytyczonym przez ściany szczelinowe.

Ściany szczelinowe tworzone są również za pomocą zawiesiny twardniejącej, która zabezpiecza szczelinę przed zwaleniem, wiążąc ją i utwardzając.

Architekt podczas pracy nad projektem

Jakie zalety ścian szczelinowych?

Zasadniczymi zaletami ścian szczelinowych są przede wszystkim możliwość ich wykonywania w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących budowli ze względu na niski poziom hałasu i stosunkowo małą uciążliwość dla otoczenia. Wykonywaniu ścian szczelinowych nie towarzyszą żadne wstrząsy ani drgania. Czas realizacji jest krótki, a sam proces niejako wspomaga optymalizację kosztów danego przedsięwzięcia.

Obecnie rynek oferuje wiele możliwości zastosowania ścian szczelinowych. Każde rozwiązanie technologiczne dostosowywane jest do indywidualnego projektu. Oczywiście wybór określonej metody musi zostać wcześniej skonsultowany z geodetą, ponieważ dopiero po takiej konsultacji, można ustalać i dopasowywać odpowiednie rozwiązanie techniczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.