Category DzieciPosted on

Kiedy zakłada się Niebieską Kartę?

Konsekwencje założenia Niebieskiej Karty Uruchomienie procedury oznacza powołanie zespołu, który wdroży odpowiednie działania, aby pomóc osobom pokrzywdzonym. … Prawo do założenia Niebieskiej Karty mają też ośrodki pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia. , , , , ,