Category DzieciPosted on

Kiedy zakłada się Niebieską Kartę?

Prawo do założenia Niebieskiej Karty mają też ośrodki pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia….Konsekwencje założenia Niebieskiej Karty Uruchomienie procedury oznacza powołanie zespołu, który wdroży odpowiednie działania, aby pomóc osobom pokrzywdzonym. Formy tej pomocy są konsultowane z członkami rodziny, co do których stosowana jest przemoc. zobacz również , , ,