Category KamieniarstwoPosted on

Jak przygotować podłoże pod kostkę brukową?

→ Ile podsypki pod kostkę brukową? → Jak przygotować podłoże? → Co zrobić, gdy grunt jest słaby? Czym jest podbudowa pod kostkę? Podłoże, czyli inaczej podbudowa pod kostkę brukową to warstwa, której głównym zadaniem jest przenoszenie obciążeń z nawierzchni na grunt….Do wykonywania odpowiedniego podłoża pod kostkę brukową używa się zazwyczaj żwiru, tłucznia, żużla, grysu albo mieszanki piasku ze żwirem. W celu zapewnienia równomiernego ułożenia podbudowy każdą z warstw nakłada się oddzielnie, po 10 cm każdą, oraz zagęszcza się je mechanicznie. zobacz również , , , , , ,