Spotkania biznesu we Wrocławiu, czyli jak dzięki śniadaniom biznesowym poznać kontrahentów i pozyskać klientów?

Śniadanie biznesowe

Śniadania biznesowe to coraz bardziej popularna forma spotkań lokalnych przedsiębiorców, którzy mają możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem, zaprezentowania sprzedawanych przez siebie usług i produktów. To również doskonały sposób na nawiązywanie kontaktów z przyszłymi klientami oraz kontrahentami. Jak to działa?

Kto organizuje śniadania biznesowe?

Poranne spotkania przedsiębiorców cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Ich organizatorem mogą być właściciele firm, organizacje pracodawców, instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz samorządy. We Wrocławiu popularnością cieszą się śniadania biznesowe klubu Spotkaj Biznes, chociaż na tym polu prężnie działa również Towarzystwo Biznesowe.

Gdzie i kiedy odbywają się zebrania? Są to spotkania cykliczne, które mogą być organizowane co tydzień, co dwa tygodnie czy raz w miesiącu. Najczęściej rozpoczynają się o wczesnych godzinach porannych, np. o 6-6:30 w hotelach lub w restauracjach, gdzie specjalnie na tę okazję przygotowywany jest szwedzki stół ze śniadaniem. Co ciekawe, obecnie wiele hoteli wyspecjalizowało się w organizacji takich spotkań i możliwość przygotowania śniadań biznesowych na stałe trafiła do ich oferty.

Śniadanie biznesowe

Korzyści z lokalnych spotkań przedsiębiorców

Śniadania biznesowe organizowane są zgodnie z ideą networkingu w biznesie, która polega na wzajemnej wymianie informacji i zasobów oraz na budowaniu relacji, sieci wzajemnych kontaktów. Co to w praktyce oznacza?

Przede wszystkim jest to dla przedsiębiorcy doskonały sposób na reklamę lokalną. Często istnieje możliwość prezentacji swojej firmy, usług, co można robić podczas części oficjalnej (polega to na wystąpieniu wskazanego właściciela) lub nieoficjalnej, podczas rozmów z innymi biznesmenami.

Dzięki tym rozmowom można także poznać nowych kontrahentów czy pozyskać klientów, którzy będą zainteresowani Twoją działalnością. Ważnym celem spotkań jest również zdobywanie rekomendacji od innych członków grupy, uzyskiwanie od innych kontaktów. Przy czym należy pamiętać o zasadzie wzajemności – Ty, jako uczestnik, również powinieneś dzielić się swoimi kontaktami. To także sposób na zbadania potrzeb lokalnego rynku.

Zasady śniadań biznesowych

Warto wiedzieć o kilku zasadach, które obowiązują we większości tego typu grupach. Przede wszystkim ważna jest punktualność, systematyczność i przygotowanie merytoryczne – nie wystarczy zapisać się do grupy, trzeba być jej aktywnym uczestnikiem, w innym wypadku przedsiębiorca może zostać skreślony z listy członków.

Obawiasz się konkurencji? Nie musisz, ponieważ w spotkaniach może uczestniczyć tylko jeden reprezentant danej branży – dzięki temu niweluje się ryzyko niezdrowej walki o rekomendacje. Niektóre grupy przyjmują wyłącznie firmy, które prowadzą swoją działalność co najmniej od roku – biznesmen z takim doświadczeniem nie tylko czerpie korzyści ze spotkań, ale jest także w stanie zaoferować coś od siebie.

Często należy przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami oraz składkami na ubezpieczenie – zarówno swoimi, jak i pracowników. Dzięki temu grupy biznesowe mają możliwość weryfikacji przedsiębiorców.

 

Jeśli prowadzisz swój biznes we Wrocławiu, czy w innym polskim mieście, poszukaj zrzeszenia lokalnych przedsiębiorców, do którego mógłbyś się przyłączyć. Dzięki temu pozyskasz nowe kontakty, które pomogą Ci w rozwoju firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.