Category BiuroPosted on

Systemy kafeteryjne, czyli benefity i zaangażowanie pracowników – porównanie platform kafeteryjnych

I jak zostało to już tu wspomniane, można łączyć dotychczas stosowane świadczenia w ramach ZFŚS z benefitami w ramach kafeterii w jeden, przystępny system. Warto jeszcze wiedzieć, jakie dodatkowe możliwości dają systemy do zarządzania środkami w ramach ZFŚS. zobacz również , , , , ,