Google Adwords a podatek VAT – jak rozliczać?

Rozliczanie podatku vat za google adwords

Google AdWords to system reklamowy firmy Google, który pozwala na wyświetlanie linków sponsorowanych w różnych miejscach w Internecie. Jest to jedna z bardziej korzystnych form reklamowania się w Internecie, ponieważ płaci się wyłącznie za wyniki, czyli kliknięcia w linka prowadzącego do naszej strony. A jako, że firma Google jest obecnie największym dostawcą tego typu usług, wielu przedsiębiorców korzysta z AdWords.

Sposób rozliczania importu usług w podatku VAT

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkie działania w firmie muszą być udokumentowane oraz rozliczone i tak samo jest w przypadku zamawiania usługi AdWords. Warto zastanowić się nad tym jak wygląda Google Adwords a podatek VAT, ponieważ nie jest to taka prosta kwestia.

Rozliczanie podatku vat za google adwords

W polskim prawie podatkowym to dostarczyciel usług ma obowiązek rozliczania się z podatku za wykonanie usługi, jednak w tym wypadku jest trochę inaczej, ponieważ mamy do czynienia z zagranicznym kontrahentem – transakcja zawierana jest z oddziałem Google w Irlandii.

Jeśli nabywcą usługi jest polski podatnik to będzie ona podlegać opodatkowaniu w Polsce, ale na innych zasadach niż gdyby to był krajowy dostarczyciel. Odbywa się to na zasadzie odwrotnego obciążenia, czyli to polski podatnik VAT za pomocą deklaracji VAT musi wykazać podatek należny z tego tytułu, który jednocześnie będzie podatkiem naliczonym.

Rejestracja podatnika VAT-EU

Jak wygląda to w praktyce? Przedsiębiorca, który chciałby zamówić linki sponsorowane w AdWords musi w pierwszej kolejności zarejestrować się we właściwym urzędzie skarbowym jako podatnik VAT-UE. Można to zrobić za pomocą formularza VAT-R.

Wraz z uzyskaniem statusu podatnik VAT-UE, właścicielowi firmy zostaje nadany numer NIP-UE, który będzie potrzebny do wystawiania faktury za usługę. Jako, że zawierana jest transakcja wewnątrzwspólnotowa (pomiędzy podmiotami działającymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej), polski przedsiębiorca musi uzyskać NIP-UE.

Następnie, podczas rejestracja w systemie AdWords, należy odpowiednio skonfigurować ustawiania na koncie klienta (w tym ustawić preferencje płatności oraz wpisać numer NIP-EU – jak zostało to wcześniej wspomniane, NIP będzie automatycznie podawany na fakturze).

Księgowanie faktury Google Adwords

Faktura regularnie pojawia się na koncie klienta, skąd można ją pobrać. Prawidłowo uzupełniony dokument jest podstawą do rozliczenia podatku (musi na nim widnieć między innymi informacja o tym, że nie ma stawki VAT). Jak należy to później rozliczyć?

Powinno się do kwoty zakupu doliczyć 23% VAT, przy czym czynny podatnik VAT może zaliczyć to zarówno do rejestru zakupów jak i sprzedaży, dzięki czemu transakcja ta będzie dla niego neutralna podatkowo. Natomiast firmy zwolnione z VAT muszą doliczyć 23% VAT do kwoty zakupu i zapłacić podatek w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.